Song: Happy New Year – ABBA
Created by: Doraemon Grapes
Facebook: http://facebook.com/DoraemonGrapes/
Thanks to: Hội nguyên liệu chế Mon
p/s: Clip đầu tiên mình làm mong mọi người đóng góp